M5: Poľovnícka kynológia

Webnode

Kategória otázok: M5: Poľovnícka kynológia
V dokumente vidíme otázky so správnymi odpoveďami.
1. Na koľko skupín delíme poľovné psy:
• 5
2. Ktoré plemená poľovných psov boli vyšľachtené na Slovensku:
• slovenský kopov, slovenský hrubosrstý stavač
3. Ako delíme stavače:
• anglické, kontinentálne, hrubosrsté, dlhosrsté, hladkosrsté
4. Čo je charakteristická vlastnosť stavačov, ktorá ich odlišuje od ostatných plemien poľovníckych psov:
• vystavovanie
5. Ktoré u nás známe plemeno stavačov je najmenšie:
• malý münsterlandský stavač
6. Ktoré z týchto plemien stavačov bolo vyšľachtené v Anglicku:
• Pointer
7. Ktoré hrubosrsté plemená stavačov sú u nás najrozšírenejšie:
• český fuzáč, nemecký drôtosrstý stavač, maďarský drôtosrstý stavač, slovenský hrubosrstý stavač
8. Ktoré sú anglické dlhosrsté plemená stavačov:
• írsky červený seter, írsky červenobiely seter, gordonsetter, anglický seter
9. Koľko krátkosrstých plemien stavačov bolo vyšľachtených na britských ostrovoch:
• 1
10. V čom vynikajú hrubosrsté plemená stavačov:
• odolnosťou voči zime a tvrdým podmienkam v revíri
11. Anglické plemená stavačov vynikajú:
• vynikajúcou prácou pred výstrelom t.j. rýchlym a vytrvalým hľadaním a efektným vystavovaním
12. Aké sfarbenie máva anglický seter:
• čierno biele, oranžovo biele, pečeňovo biele alebo trojfarebné
13. Gordon setter je plemeno:
• anglické
14. Aké je sfarbenie slovenského hrubosrstého stavača:
• sivasté
15. Z ktorého plemena bol vyšľachtený slovenský hrubosrstý stavač:
• český fúzač a weimarský stavač
LovuZdar.sk
16. Ktoré hrubosrsté nemecké plemená stavačov poznáme:
• nemecký drôtosrstý stavač. nemecký ostnosrstý stavač, pudelpointer
17. Ktoré z týchto plemien nepatrí medzi stavače:
• nemecký prepeličiar
18. Na čo sa využívajú stavače pri výkone práva poľovníctva:
• na poľovanie na malú zver a dohľadávanie srnčej zveri
19. Po absolvovaní akých skúšok sa považuje stavač za poľovne upotrebiteľného:
• jesenných alebo lesných skúšok stavačov
20. Po absolvovaní akých skúšok je stavač poľovne upotrebiteľný na dohľadávanie srnčej zveri:
• lesné skúšky stavačov, farbiarske skúšky stavačov alebo všestranné skúšky stavačov
21. Špeciálne skúšky z vodnej práce oprávňujú využívať stavača ako poľovne upotrebiteľného na poľovanie na:
• divá kačica, divá hus
22. Po absolvovaní farbiarskych skúšok stavačov získava stavač poľovnú upotrebiteľnosť pre:
• lov a dohľadávanie srnčej zveri
23. Absolvovaním všestranných skúšok získava stavač poľovnú upotrebiteľnosť pre
• lov a dohľadávanie malej pernatej a srstnatej zveri a srnčej zveri
24. Podmienkou pre účasť na všestranných skúškach stavačov je absolvovanie:
• jesenných alebo lesných skúšok stavačov
25. Aký počet poľovne upotrebiteľných psov pre lov a dohľadávanie malej zveri musí byť na poľovačke na zajace pri účasti 8 strelcov:
• 2
26. Aké je využitie farbiarov v poľovníckej praxi:
• na dohľadávanie všetkých druhov raticovej zveri
27. Ktoré plemená farbiarov sú u nás najpoužívanejšie:
• bavorský a hanoverský farbiar, bloodhound
28. Aké skúšky musí absolvovať farbiar, aby bol poľovne upotrebiteľný na dohľadávanie všetkých druhov raticovej zveri:
• individuálne hlavné skúšky farbiarov
29. Absolvovanie predbežných skúšok farbiarov kvalifikuje psa ako poľovne upotrebiteľného na dohľadávanie:
• jelenej, danielej a muflónej zveri
LovuZdar.sk
30. Hanoverský farbiar je určený hlavne pre dohľadávanie raticovej zveri v revíroch:
• rovinatých
31. Bavorský farbiar bol vyšľachtený z:
• hanoverského farbiara a švajčiarskeho duriča
32. Ako sa odlišuje bavorský farbiar od hanoverského:
• je ľahší, obratnejší a vhodný aj do najťažších horských revírov
33. Kde bol vyšľachtený bloodhound do terajšej podoby:
• v Anglicku
34. Akého sfarbenia je bavorský farbiar:
• tmavočervená, jelenia červeň
35. Individuálne hlavné skúšky farbiarov sa robia na:
• na stope náhodne postrieľanej jelenej, danielej alebo muflonej zveri
36. Čo je typické pre prácu farbiar
• práca na stope zveri a dohľadávanie postrieľanej zveri
37. Ktoré plemená poľovníckych plemien psov sa môžu zúčastniť predbežných skúšok farbiarov:
• všetky plemená farbiarov, slovenský kopov, alpský jazvečíkovitý durič a štajerský durič
38. Aké je hlavné využitie duričov pri výkone práva poľovníctva:
• na poľovanie na diviačiu zver
39. Aké plemená duričov sú u nás najpoužívanejšie:
• slovenský kopov, štajerský durič, jazvečíkovitý durič
40. Ktoré plemená duričov môžu absolvovať predbežné skúšky farbiarov:
• slovenský kopov, alpský jazvečíkovitý durič a štajerský durič
41. Aké obmedzenie platí pre pripustenie psov na skúšky duričov:
• výška v kohútiku do 50 cm a minimálne 12 mesiacov veku
42. Akú poľovnú upotrebiteľnosť získavajú psy na skúškach duričov :
• poľovná upotrebiteľnosť na dohľadávanie diviačej zveri
43. Ktoré z týchto skúšok môžu absolvovať duriče s výškou nad 50 cm v kohútiku:
• jesenné skúšky stavačov
44. Ktoré plemená poľovníckych psov sa môžu zúčastniť farbiarskych skúšok duričov:
• všetky plemená duričov, teriérov, sliedičov, jazvečíky a farbiare bez odmedzenia veku a výšky v kohútiku
45. Čo znamená titul „ diviačiar“:
LovuZdar.sk
• že pes na skúškach duričov sa pri hľadaní zameriaval len na diviačiu zver, dával jej prednosť pred inou zverou a preukázateľne a opakovane s touto zverou počas celých skúšok intenzívne pracoval
46. Lajky sú zaradené medzi skupinu poľovných plemien:
• duriče
47. Aké skúšky môžu absolvovať psy plemien duričov:
• skúšky duričov a farbiarske skúšky duričov
48. Aké osrstenie má štajerský durič:
• hrubosrsté
49. Aké sfarbenie má slovenský kopov:
• čierne s pálením
50. V ktorom roku FCI uznala slovenského kopova ako naše národné plemeno:
• 1963
51. Do ktorej skupiny poľovníckych plemien zaraďujeme Slovenského kopova:
• duriče
52. Čím je typická práca lajky pri durení:
• je hlasitá na stope a pevne drží stopu zveri
53. Ktoré plemená duričov boli vyšľachtené v Rakúsku:
• štajerský durič, alpský jazvečíkovitý durič
54. Do ktorej skupiny poľovných plemien patria retrievery:
• sliediče
55. Sliediče sú skupina plemien psov využívaná v poľovníctve hlavne na:
• poľovanie na malú zver
56. Čo je typické na práci sliedičov:
• sliedenie v porastoch, húštinách, vyháňanie malej zveri a jej prinášani
57. Ktoré plemená sliedičov boli vyšľachtené v Anglicku:
• cocker španiel, springer spaniel, clumber spaniel
58. Ktoré skúšky kvalifikujú sliediča ako poľovne upotrebiteľného na dohľadávanie a prinášanie malej zveri:
• jesenné skúšky malých plemien a všestranné skúšky malých plemien
59. Ktoré z týchto skúšok sú potrebné, aby sliedič absolvoval, aby získal poľovnú upotrebiteľnosť na dohľadávanie srnčej zveri
• lesné skúšky malých plemien
60. Ktoré druhy skúšok sú určené pre plemená sliedičov:
• skúšky stavačov
LovuZdar.sk
61. Sliediče musia byť pri kontakte a naháňaní živej zveri:
• musia zver vytrvalo prenasledovať a prerušovane hlásiť
62. Anglický Springer spaniel je plemeno:
• dlhosrsté
63. Aké je typické sfarbenie welshského springer spaniela:
• biele so sýto tmavočervenými znakmi
64. Ktoré z týchto plemien patrí medzi sliediče:
• nemecký prepeličiar
65. Aká je hlavná úloha brlohárov v revíri:
• tlmenie dravej zveri
66. Medzi brloháre zaraďujeme:
• teriéry a jazvečíky
67. Čo je to brlohovanie
• poľovanie na dravú zver vyháňaním psami z nôr
68. Jazvečíky zaraďujeme do skupiny poľovných plemien:
• brloháre
69. Čím sú typické jazvečíky:
• dlhým telesným rámcom a krátkymi končatinami
70. Nemecký poľovný teriér je:
• produkt zámerného kríženie foxteriéra, lakeland teriéra a ďalších tmavosfarbených teriérov po prvej svetovej vojne v Nemecku
71. Írsky teriér je:
• plemeno teriérov väčšieho telesného rámca vhodné pre prácu na povrchu
72. Variety osrstenie foxteriéra sú:
• hrubosrstý a krátkosrstý
73. Český teriér je:
• vyšľachtené krížením škótskeho teriéra a sealyham teriéra pánom F. Horákom v Čechách po druhej svetovej vojne
74. Aké typy osrstenia poznáme u jazvečíkov:
• krátkosrsté, hrubosrsté a dlhosrsté
75. Podľa veľkosti delíme jazvečíkov na:
• štandardných, trpasličích a králičích
76. Jazvečíky môžu absolvovať skúšky pre:
• sliediče, duriče a brloháre
LovuZdar.sk
77. Absolvovaním jarných skúšok vlôh sa stáva jazvečík poľovne upotrebiteľným pre:
• nezískava poľovnú upotrebiteľnosť
78. Aké druhy skúšok môžu absolvovať brloháre:
• všetky druhy skúšok pre malé plemená a duriče, brlohovanie
79. Absolvovaním farbiarskych skúšok malých plemien získava jazvečík poľovnú upotrebiteľnosť na:
• dohľadávanie srnčej zveri
80. Ktoré z týchto plemien nepatrí medzi brloháre:
• welsh springer spaniel
81. Ktoré z týchto skúšok musí absolvovať sliedič, aby sa stal poľovne upotrebiteľným pre lov malej zveri:
• jesenné skúšky malých plemien
82. Teriéry zaraďujeme medzi:
• brloháre
83. Aké skúšky musí absolvovať foxteriér aby získal poľovnú upotrebiteľnosť na dohľadávanie srnčej zveri:
• farbiarske skúšky malých plemien
84. Nemecký poľovný teriér /jagdteriér/ môže byť sfarbenia:
• čierne s pálením
85. Ktoré z týchto plemien patrí medzi brloháre:
• jazvečík hrubosrstý štandardný
86. Čo je poľovne upotrebiteľný pes:
• pes poľovného plemena, ktorý úspešne absolvoval skúšky poľovnej upotrebiteľnosti a je zapísaný v plemennej knihe SPZ v Bratislave
87. Aká je úloha poľovne upotrebiteľného psa v revíri:
• vyhľadávať zver pri spoločných poľovačkách, dohľadávať postrieľanú zver, slúžiť pri ochrane zveri počas celého roku
88. Na ktorých druhoch skúšok môžu získať stavače poľovnú upotrebiteľnosť:
• jesenné skúšky stavačov, lesné skúšky stavačov, farbiarske skúšky stavačov, všestranné skúšky stavačov
89. Na ktorých skúškach získajú psy malých plemien poľovnú upotrebiteľnosť na lov malej zveri:
• na jesenných a všestranných skúškach malých plemien
90. Psy ktorých plemien sa môžu zúčastňovať na jednotlivých druhoch poľovných skúšok:
• psy príslušných poľovníckych plemien, uvedených v prílohe k vyhláške MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorým je umožnené ten ktorý druh skúšok absolvovať
LovuZdar.sk
91. Na ktorých druhoch skúšok môžu získať stavače poľovnú upotrebiteľnosť na dohľadávanie srnčej zveri:
• farbiarske skúšky stavačov, lesné skúšky stavačov, všestranné skúšky stavačov
92. Akú poľovnú upotrebiteľnosť získajú stavače po absolvovaní Špeciálnych skúšok z vodnej práce:
• na dohľadávanie vodnej pernatej zveri
93. Na ktorých z týchto skúšok získa farbiar kvalifikáciu na dohľadávanie jelenej zveri:
• predbežných skúškach farbiarov
94. Aké doklady musí vodič predložiť pri zahájení skúšok:
• veterinárny preukaz psa, rodokmeň psa, poľovný lístok alebo potvrdenie o poistení
95. Na výstavách psov sa posudzuje:
• zovňajšok (exteriér) psa
96. Skúšky poľovných psov slúžia na:
• posúdenie výkonu psa
97. Na skúškach vlôh sa preveruje:
• vrodené vlastnosti psa
98. Aké spôsoby výcviku poľovného psa poznáme:
• domáci výcvik, výcvik v revíri
99. Čo zahŕňa domáci výcvik psa:
• výcvik cvikov poslušnosti
100. Čo zahŕňa výcvik v revíri:
• hľadanie, pokoj pred zverou, dohľadávanie zveri
101. Chovateľ je osoba ktorá:
• odchovala psa vo svojej chovateľskej stanici
102. Majiteľom psa je:
• osoba, v ktorej majetku je pes
103. Držiteľom psa je:
• ten, u koho je pes ustajnený, ale nie je jeho majetkom
104. Aké druhy chovu psov poznáme:
• riadený chov
105. Úlohou chovateľských klubov je:
• združovať záujemcov o chov a držanie príslušného plemena a riadiť jeho chov
106. Pes a suka poľovných plemien sa zaraďujú do chovu:
LovuZdar.sk
• ak splnia predpísanú vekovú hranicu a podmienky pre hodnotenie exteriéru a výkonu predpísané príslušným klubom chovateľov
107. Poľovného psa je ideálne chovať :
• v ohradenom koterci, kde má zateplenú búdu
108. V potrave psa by mali prevládať:
• živočíšne bielkoviny
109. Mladého psa vo veku 3 mesiacov kŕmime:
• trikrát denne
110. Suka sa honcuje spravidla:
• dvakrát v roku
111. Priemerná dĺžka honcovania suky je:
• 14 až 18 dní
112. Ako dlho je suka gravidná:
• v priemere 63 dní
113. Štence pri odoberaní od chovateľa:
• musia byť vakcínované, odčervené, tetované a musia mať preukaz o pôvode a veterinárny preukaz
114. Štence odčervujeme :
• prvýkrát vo veku 3 týždňov
115. Preukaz o pôvode psov poľovníckych plemien vystavuje:
• Slovenská plemenná kniha psov
116. Štence je najlepšie zakúpiť od chovateľa vo veku:
• 7 – 8 týždňov
117. Čo je to psinka:
• infekčné ochorenie psov
118. Aký je prejav napadnutia psa pásomnicou:
• pes je chudý, zježená srsť, v truse vychádzajú články
119. Ako často sa odporúča odčervovať psa:
• štvrťročne
120. Besnota je:
• smrteľné vírusové ochorenie psov prenosné na človeka
121. Medzi vrodené dedičné vady patrí:
• chyby zhryzu
LovuZdar.sk
122. Na obrázku je:
• alpský jazvečíkovitý durič
123. Na obrázku je:
• nemecký krátkosrstý stavač
124. Na obrázku je:
• nemecký prepeličiar
LovuZdar.sk
125. Na obrázku je:
• anglický kokeršpaniel
126. Na obrázku je:
• anglický seter
127. Na obrázku je:
• anglický farbiar (bloodhound)
LovuZdar.sk
128. Na obrázku je:
• bulteriér
129. Na obrázku je:
• bavorský farbiar
130. Na obrázku je:
• hanoverský farbiar
LovuZdar.sk
131. Na obrázku je:
• jazvečík hladkosrstý
132. Na obrázku je:
• jazvečík dlhosrstý
133. Na obrázku je:
• jazvečík hrubosrstý
LovuZdar.sk
134. Na obrázku je:
• slovenský kopov
135. Na obrázku je:
• weimarský krátkosrstý stavač
136. Na obrázku je:
• maďarský krátkosrstý stavač (vyžla)
LovuZdar.sk
137. Na obrázku je:
• írsky seter
138. Na obrázku je:
• gordon seter
139. Na obrázku je:
• írsky teriér
LovuZdar.sk
140. Na obrázku je:
• welshteriér
141. Na obrázku je:
• jagteriér
142. Na obrázku je:
• hladkosrstý foxteriér
LovuZdar.sk
143. Na obrázku je:
• hrubosrstý foxteriér
144. Na obrázku je:
• borderteriér
145. Na obrázku je:
• jack russel teriér
LovuZdar.sk
146. Na obrázku je:
• parson jack russel teriér
147. Na obrázku je:
• český teriér
148. Na obrázku je:
• český fúzač
LovuZdar.sk
149. Na obrázku je:
• pointer
150. Na obrázku je:
• pudelpointer
151. Na obrázku je:
• slovenský hrubosrstý stavač
LovuZdar.sk
152. Na obrázku je:
• štajerský durič
153. Na obrázku je:
• beagle
154. Na obrázku je:
• východosibírska lajka
LovuZdar.sk
155. Na obrázku je:
• ruskoeurópska lajka
156. Na obrázku je:
• karelský medvedí pes
157. Na obrázku je:
• anglický špringeršpaniel
LovuZdar.sk
158. Na obrázku je:
• welšský špringeršpaniel
159. Na obrázku je:
• zlatý retriever
160. Na obrázku je:
• labradorský retriever
LovuZdar.sk
161. Základné cviky poslušnosti pri výcviku poľovného psa sú:
• vodenie na remeni (vodítku), sadnutie na povel, daunovanie, privolanie na povel a odloženie
162. Základné rozdelenie skúšok poľovných psov z hľadiska druhu práce je:
• skúšky z povrchovej práce a skúšky z brlohárenia
163. Podmienky a požiadavky, kladené na skúškach poľovných psov, vrátane uvedenia príslušných disciplín, spôsobov a stupňa hodnotenia výkonu, sú uvedené v :
• skúšobných poriadkoch pre skúšky poľovných psov
164. Pokiaľ ide o chov poľovného psa, mal by sa držať:
• zásadne vonku v priestornom psinci s búdou a výbehom,
165. Zabezpečenie produkcie šteniat poľovných psov upravuje predpis, ktorým je:
• chovateľský a zápisný poriadok pre poľovné plemená psov
166. Meno psa je zložené z dvoch častí, a to:
• vlastné meno a názov chovateľskej stanice
167. Významnou výcvikovou pomôckou pre udeľovanie zvukových povelov pri výcviku poľovného psa je:
• píšťalka
168. Podľa účelu použitia rozoznávame tieti druhy obojkov:
• pevný, sťahovací, ostnatý a kombinovaný
169. Farbiarsky obojok je:
• pevný, kožený, široký nesťahovací obojok s obratlíkom
170. Farbiarsky obojok sa používa pri:
• dohľadávaní raticovej zveri
171. Farbiarsky obojok – významná pomôcka pre navedenie poľovného psa na špecializovanú prácu, sa po úspešnom alebo neúspešnom dohľadávaní zveri psovi:
• zloží ihneď po nájdení zveri, resp. ukončení dohľadávky
172. Farbiarsky remeň má dĺžku:
• 6 – 8m
173. Obojok s príveskom sa používa pri výcviku:
• oznamovania dohľadanej raticovej zveri
174. Spoločnými cvikmi pre všetky plemená poľovných psov, skôr ako budú cvičení podľa svojej špecializácie, sú:
• cviky poslušnosti
175. Medzi optimálne podmienky pre výcvik, ktoré je nevyhnutné psovi poskytnúť, patria:
LovuZdar.sk
• správna životospráva, ustajnenie, hygiena a vzťah ku psovi, ďalej získanie odborných poznatkov a ich aplikácia pri výcviku psa, dostatok času, čo najčastejšie vychádzky so psom do revíru, trpezlivosť a dôslednosť
176. Pred výcvikom psa zásadne a predovšetkým:
• príliš nekŕmime
177. V priebehu výcviku psa, najmä však pred skúškami, sa snažíme:
• striedať prostredie, dennú dobu aj terén a cvičiť za každého počasia
178. Ak začíname s výcvikom, cvičíme psa najprv:
• v kľudnom prostredí a snažíme sa vylúčiť všetky možné rušivé vplyvy (prítomnosť cudzích aj známych osôb a psov atď.)
179. V období pred skúškami cvičíme psa:
• pokiaľ možno v kolektívnom prostredí a za prítomnosti iných psov, aby sme podmienky výcviku čo najviac prispôsobili prostrediu v akom budú prebiehať skúšok
180. Privolávanie psa je jedným zo základných cvikov poslušnosti, kedy na:
• povel „sem“ alebo „ku mne“, príp. na dva krátke hvizdy píšťalkou, pes rýchlo a bez váhania pribehne k vodičovi, sadne a čaká na ďalší povel
181. Ten, kto vedie poľovného psa pri práci a udeluje mu povely, je v poľovníckej kynológii označovaný ako:
• vodič psa
182. Kynologické označenie pre hraničný priestor, ktorého časť je zastrešená a vybetónovaná a v ktorom je obvykle umiestnená búda pre umiestnenie psa, je:
• psiareň
183. Práca psa v brlohu, pri ktorej je zver donútená brloh opustiť, je v poľovníckej kynológii označovaná ako:
• vyháňanie
184. Schopnosť poľovného psa vytrvale sledovať stopu zveri, sliediť, naháňať alebo vystavovať zver, príp. doliehať na zver nachádzajúcu sa v brlohu, sa v poľovníckej kynológii označuje ako:
• vytrvalosť psa
185. Nasledovaním vodiča v poľovníckej kynológii rozumieme:
• kľudný, voľný postup psa za vodičom alebo vedľa neho na vodiacom remeni (vodítku)
186. Kynologické označovanie pre stratu orientácie pri vzdialení sa psa od vodiča alebo z miesta odloženia tak, že netrafí späť, je:
• zabehnutie psa
187. Ťah farbiara na napnutom farbiarskom remeni pri dohľadávke je v poľovníckej kynológii označovaný ako:
LovuZdar.sk
• zaľahnutie do remeňa
188. Poľovný pes, ktorý donúti pri práci v brlohu zver k opusteniu brlohu je v poľovníckej kynológii označovaný ako:
• vyháňač
189. Prinášanie (alebo aportovanie) je jednou zo skúšobných disciplín, kedy pes na povel:
• „aport“ alebo „prines“ musí rýchlo vyraziť a zver alebo predmet dohľadať, uchopiť a čo najrýchlejšie a najkratším smerom sa s ním vrátiť k vodičovi a sadnúť, a na ďalší povel „pusť“ aportovanú zver (predmet) odovzdať
190. Stopa vodiča je jednou zo skúšobných disciplín, kedy pes musí na vzdialenosť cca 200 krokov s dvoma odchýlkami smeru nájsť po stope svojho vodiča, pričom sa táto disciplína skúša na skúškach vlôh a jesenných skúškach:
• teriérov, jazvečíkov a sliedičov
191. Vzorec mliečneho chrupu psa, ktorý sa píše vo forme zlomku, pričom do čitateľa sa píše polovica počtu jednotlivých druho zubov v hornej čeľusti a do menovateľa polovica počtu zubov v dolnej čeľusti je:
• 3.1.3 / 3.1.3
192. Sliedenie je jednou z veľmi dôležitých skúšobných disciplín, ktorá sa skúša v lese alebo na poli s vyšším porastom, prípadne pri vode s dostatočným porastom, ktorý znemožňuje psovi hľadať zver zrakom. Táto disciplína sa skúša u týchto plemien poľovníckych psov:
• okrem farbiarov u všetkých plemien poľovníckych psov
193. Hľadanie je jednou z významných skúšobných disciplín, ktorou sa skúša práca psa v poli, kedy postupuje proti vetru a systematicky pred strelcom a s vysokým nosom hľadá zver, resp. v rozsiahlejších lesných komplexoch, kedy pes hľadá stopu zveri, ktorú potom sleduje. Táto disciplína sa skúša u týchto plemien poľovníckych psov:
• stavačov a duričov
194. Posliedka s odložením je jednou zo skúšobných disciplín, ktorá sa skúša na:
• farbiarskych skúškach stavačov, lesných skúškach a všestranných skúškach poľovných psov
195. Na skúškach z brlohárenia sa pri klasifikácii hodnotí:
• ostrosť, vytrvalosť a hlasitosť
196. Brlohárske skúšky sa prevádzajú:
• dvojkolovo na dve rôzne líšky
197. Pri skúške z brlohárenia môže byť pes povzbudzovaný:
• len do doby, kým prejde do nory celým telom
198. V poľovníckej kynológii rozoznávame dva spôsoby odloženia psa:
• odloženie na pevno ( na remeni) a voľné (bez priviazania)
LovuZdar.sk
199. Záväzný popis plemena, vydávaný Medzinárodnou kynologickou federáciou (FCI), ktorému musia čistokrvné jedince zodpovedať, pretože inak nemôžu byť pripustené do ďalšieho chovu, je:
• plemenný štandard
200. Kynologické memoriály sú:
• vrcholové súťaže z výkonu pre jednotlivé plemená poľovníckych psov, usporiedané na počesť významných kynológov spomienkové akcie chovateľských klubov, usporiadané na počesť významných chovateľov a šľachtiteľov plemien
201. Kupírovaním sa v poľovníckej kynológii rozumie:
• skracovanie chvostu šteniat u niektorých plemien poľovníckych psov, aby to zodpovedalo plemennému štandardu
202. Kupírovanie chvosta sa vykonáva:
• do 5 dní po narodení šteniat
203. Poľovníckym psom sa kupíruje:
• len chvost
204. Ušnice sa kupírujú u týchto plemien poľovníckych psov:
• nekupírujú sa u žiadneho plemena
205. Trimovaním v poľovníckej kynológii rozumieme zvláštny spôsob úpravy srsti poľovníckych psov, a to:
• hrubosrstých teriérov a niektorých plemien sliedičov, pri ktorom palcom a za pomoci trimovacieho noža veľmi citlivo vyšklbávame vyzretú srsť v smere jej rastu
206. Pásomnicovosť a škrkavkovitosť patria medzi ochorenia:
• parazitárne
207. Besnotu zaraďujeme medzi ochorenia:
• vírusové
208. Prašivinu (svrab) zaraďujeme medzi ochorenia:
• parazitárne
209. Najčastejšími parazitárnymi ochoreniami psov sú:
• pásomnicovosť a škrkavkovitosť
210. Parvovirózu zaraďujeme medzi ochorenia:
• vírusové
211. Leptospiróza patrí medzi ochorenia:
• bakteriálne
212. Medzi vírusové ochorenia psov patria:
• psinka, besnota a parvoviróza
LovuZdar.sk
213. Najnebezpečnejším vírusovým ochorením psov, prenosným na človeka, je:
• besnota
214. Toxoplazmóza patrí medzi ochorenia:
• parazitárne
215. Salmonelóza patrí medzi ochorenia:
• bakteriálne
216. Medzi vonkajšie parazitárne ochorenia psov zaraďujeme:
• prašivinu (svrab)
217. Tuberkulózu zaraďujeme medzi ochorenia:
• bakteriálne
218. Najrozšírenejšími vírusovými ochoreniami mladých psov do 1 roku, ktorými však môžu ochorieť psy v akomkoľvek veku, pokiaľ s týmto ochorením ešte neprišli do styku, sú:
• psinka a parvoviróza
219. Tetanus patrí medzi ochorenia:
• bakteriálne
220. Demodikózu zaraďujeme medzi ochorenia:
• parazitárne
221. Nedostatok vápnika, fosforu a vitamínu D v potrave šteniat a mladých psov je príčinou ochorenia:
• krivica (rachitída)
222. Najčastejším ušným ochorením poľovníckych psov je:
• zápal zvukovodu
223. Lysivosť zaraďujeme medzi ochorenia:
• plesňové
224. Medzi choroby prenosné zo psa na človeka patria:
• leptospiróza, prašivina, echinokokóza, škrkavkovitosť a besnota
225. Infekčnú hepatitídu (zápal pečene) zaraďujeme medzi ochorenia:
• vírusové
226. Príčiny, ktoré vedú k zápalu vonkajšieho zvukovodu sú:
• nedostatočná hygiena, piesok, prach, semená tráv, znečistená voda a rôzne iné nečistoty, ktoré sa dostanú do zvukovodu pri práci psa v teréne, čím dochádza k rozmnoženiu mikroorganizmov, ktoré svojimi hnisotvornými zárodkami vyvolávajú zápaly a rôzne formy hnisavých procesov
227. K našim národným plemenám poľovníckych psov zaraďujeme:
LovuZdar.sk
• slovenského kopova a slovenského hrubosrstého stavača
228. Rozoznávame tieto druhy výstav poľovníckych psov:
• oblastné, národné, medzinárodné, klubové (špeciálne)
229. Psinka patrí medzi ochorenia:
• vírusové